Formulieren

Corona en hygiëne

Handen worden bij binnenkomst gedesinfecteerd.  Er mag één ouder of verzorger aanwezig zijn bij de behandeling. 

Identificatieplicht

Iedereen die (para)medische zorg krijgt, dient zich te kunnen identificeren. Deze identificatieplicht geldt ook voor jonge kinderen. Neem daarom het identiteitsbewijs mee naar het intakegesprek.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ ontwikkeld. Logopedisten en andere zorgverleners zijn bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij duidelijke signalen van geweld of mishandeling. Uiteraard neem ik vooraf eerst contact op met de ouder of begeleider hierover. 

Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn over mijn behandeling, neem dan zo snel contact met me op. We komen vast wel tot een oplossing. Mocht je daarna nog steeds het idee hebben dat we er niet uitkomen, staat het je vrij om gebruik te maken van de klachtenregeling.

Kwaliteitswaarborging

Lid van Kwaliteitsregister Paramedici: 99103709191
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie: 1005862

Bedrijfsgegevens

KVK-nummer: 75133334
Vestigingsnummer: 000043030068
AGB-code persoonlijk: 05193783
AGB-code praktijk: 05091168