Procedure 

1.    Afspraak maken en verwijsbrief vragen
Je kunt mij van maandag tot en met vrijdag bellen van 12:00 tot 12:30 of op dinsdagen, woensdagen en donderdagen van 17:00 tot 17:30 op nummer 0639656426 om een afspraak te maken. We spreken dan een datum en tijd af voor een intakegesprek (een eerste sessie). 
Voor je naar deze eerste sessie komt kun je het intakeformulier doorlezen en beantwoorden en minimaal twee werkdagen voor de sessie aan mij mailen. Het intakeformulier stuur ik je via de e-mail toe. Voor het maken van een logopedische afspraak heb je ook een verwijsbrief van een (huis)arts nodig, waarin vermeld staat dat logopedische zorg voor jezelf of familielid noodzakelijk is.
Ik verzoek je deze verwijsbrief twee werkdagen voor de gemaakte afspraak via de e-mail naar mij te sturen of mee te brengen op de eerste behandelafspraak. Zonder deze verwijsbrief kan ik geen behandeling geven.

2.    Behandelovereenkomst 
Lees voor de eerste sessie de behandelovereenkomst door. De behandelovereenkomst kun je op deze website vinden
Ik ga er vanuit dat je akkoord gaat met de behandelovereenkomst, voordat we aan het behandeltraject beginnen. Met het akkoord gaan van de behandelovereenkomst geef je toestemming voor een behandeling vanuit mijn vakgebied. Mocht je niet akkoord gaan met de behandelovereenkomst, laat het mij dan tijdig voor de eerste afspraak weten. De afspraak komt dan te vervallen. 

 

3.    Intakegesprek voeren
De eerste sessie is bedoeld om, indien nodig, samen met jou de antwoorden op de intake-vragen verder uit te werken. De aard van het logopedisch probleem wordt beoordeeld en vastgesteld en overige medische problemen worden uitgesloten. 
Neem je identiteitsbewijs, je zorgpas en verwijsbrief mee als je voor een intakegesprek komt.

4.    Logopedisch onderzoek en behandelplan
Na het intakegesprek volgt er logopedisch onderzoek. Dit zijn logopedische testen waarmee bijvoorbeeld de taalvaardigheid of de verstaanbaarheid in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de resultaten van het logopedisch onderzoek, de hulpvraag en het intakegesprek volgt er een conclusie op het gebied van logopedische mogelijkheden. 
Ik maak ik een inschatting van het aantal sessies dat er nodig is. 
Ook verduidelijk ik welke methodiek ik toe wil passen en aan welke doelen we gaan werken. Er wordt een behandelplan opgesteld. Soms wordt er in overleg samengewerkt met de school en/of deskundigen.


5.    Afsluiting van het behandeltraject
Aan het einde van een behandeltraject is er nazorg nodig in de vorm van periodieke controle-afspraken. Er wordt een eindverslag opgesteld en dit wordt na toestemming van jou naar de verwijzer gestuurd. Bij langere behandeltrajecten wordt er een tussentijds geëvalueerd. Uiteraard heb je in alles inzage. In overleg en na jouw toestemming kan deze informatie met school of andere betrokkenen gedeeld worden.