Procedure

1.    Afspraak maken
Je kunt mij doordeweeks tussen 17:00 en 18:00 bellen op nummer 0639656426 om een eerste afspraak te maken. We spreken dan een datum en tijd af voor een intakegesprek (een eerste sessie). 
Voor je naar deze eerste sessie komt kun je het intakeformulier doorlezen en beantwoorden en minimaal twee werkdagen voor de sessie aan mij mailen. De vragen van de intake kun je vanaf deze website downloaden (zie Extra informatie – intakeformulieren).  

 

2.    Behandelovereenkomst 
Lees voor de eerste sessie de behandelovereenkomst door. Debehandelovereenkomst kun je op deze website vinden
Ik ga er vanuit dat je akkoord gaat met de behandelovereenkomst, voordat we aan het behandeltraject beginnen. Met het akkoord gaan van de behandelovereenkomst geef je toestemming voor een behandeling vanuit mijn vakgebied. Mocht je niet akkoord gaan met de behandelovereenkomst, laat het mij dan tijdig voor de eerste afspraak weten. De afspraak komt dan te vervallen. 

 

3.    Intakegesprek voeren
De eerste sessie is bedoeld om, indien nodig, samen met jou de antwoorden op de intake-vragen verder uit te werken. De aard van het logopedisch probleem wordt beoordeeld en vastgesteld en overige medische problemen worden uitgesloten. 
Neem je identiteitsbewijs en eventuele verwijsbrief mee als je voor een intakegesprek komt.

4.    Logopedisch onderzoek en behandelplan
Na het intakegesprek volgt er logopedisch onderzoek. Dit zijn logopedische testen waarmee bijvoorbeeld de taalvaardigheid of de verstaanbaarheid in kaart wordt gebracht. Aan de hand van de resultaten van het logopedisch onderzoek, de hulpvraag en het intakegesprek volgt er een conclusie op het gebied van logopedische mogelijkheden. 
Ik maak ik een inschatting van het aantal sessies dat er nodig is. Uit ervaring hebben wekelijkse behandelingen het beste effect. Ook verduidelijk ik welke methodiek ik toe wil passen en aan welke doelen we gaan werken. Er wordt een behandelplan opgesteld. Soms wordt er in overleg samengewerkt met de school en/of deskundigen.


5.    Afsluiting van het behandeltraject
Aan het einde van een behandeltraject is er nazorg nodig in de vorm van periodieke controle-afspraken. Er wordt een eindverslag opgesteld en dit wordt na toestemming van jou naar de verwijzer gestuurd. Bij langere behandeltrajecten wordt er een tussentijds geëvalueerd. Uiteraard heb je in alles inzage. In overleg en na jouw toestemming kan deze informatie met school of andere betrokkenen gedeeld worden.