Over mij

Door mijn interesse voor talen en communicatie, in relatie tot gezondheid, is mijn studiekeuze destijds op logopedie gevallen.
Na mijn studie heb ik, om zoveel mogelijk ervaring op te doen, in verschillende logopediepraktijken gewerkt en zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen gegeven. Ik heb mensen geassisteerd met diverse logopedische problemen.

Het geven van individuele behandelingen, met zorg toegepast op degene die ik behandel, is waar ik goede resultaten mee behaal en waar ik zelf het meeste werkplezier uit haal. Ik werk in persoonlijk contact met mijn cliënten omdat ik op deze manier de beste resultaten kan behalen. Samen met jou!

Mijn eigen praktijk ben ik begonnen, omdat ik een heldere visie heb op mijn vak: individueel werken, zoeken naar oorzaken in plaats van alleen ‘bestrijden’ met technieken, de tijd en aandacht nemen en nazorg leveren. Op deze manier wil ik de communicatieproblemen verhelpen waarvoor je me geraadpleegd hebt. Iedereen is immers uniek en elk probleem is anders. Ik hou mijn praktijk kleinschalig. Mijn contact met ouders/verzorgers vind ik van het grootste belang, omdat ik graag wil dat we gezamenlijk de logopedische problemen van het kind oplossen.‘Retorica’
Mijn praktijk heeft de naam ‘retorica’ gekregen.
Retorica, oftewel de kunst van het overtuigend spreken was in de tijd van de Grieken en de Romeinen een van de zeven vormen van kunst. Retorici schreven boeken over de kunst van het overtuigend en foutloos spreken en schrijven voor het publiek. Dit was een vak op zich. Nog steeds is overtuigend spreken en schrijven belangrijk. Begrepen worden door je omgeving is van groot belang. Vandaar de naam van mijn praktijk en wat ik tot doel heb in mijn werk.

Bij- en nascholing
Om mijn vak goed uit te oefenen volg ik regelmatig logopedische cursussen en andere cursussen over gezondheidsproblemen. Daarnaast maak ik deel uit van een intervisiegroep met collega-logopedisten.