Vergoeding door de zorgverzekeraar

In mijn praktijk voor logopedie wordt logopedische zorg voor kinderen en jongeren onder 18 jaar vanuit het basisziektekostenpakket volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er zit geen maximum aan het aantal te vergoede behandelingen. Voor volwassenen geldt het eigen risico voor zorg uit het basispakket. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie over je eigen risico. 
Ben je verzekerd bij de CZ-groep (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden), dan heb ik een verwijsbrief van een arts nodig, waarin vermeld staat dat logopedische zorg voor desbetreffende persoon noodzakelijk is. Verzekerden bij CZ-groep en DSW kunnen niet op een schoollocatie behandeld worden en worden uitsluitend op de praktijklocatie aan de Leidsevaartweg 99 in Heemstede behandeld. Voor alle andere verzekerden geldt dat een verwijsbrief noodzakelijk is als je op een schoollocatie behandeld wil worden. Ik verzoek je deze verwijsbrief minimaal twee werkdagen voor de gemaakte afspraak via de e-mail naar mij te sturen. Zonder deze verwijsbrief kan ik geen behandeling geven en komt onze afspraak te vervallen.

Directe toegankelijkheid logopedie

Logopedisch onderzoek of behandeling vindt meestal plaats op verwijzing van een arts. Het is van sommige zorgverzekeraarsmaatschappijen ook mogelijk om zonder verwijsbrief de logopedische behandeling te starten. Geef dit bij de aanmelding aan. Er wordt eerst een screening afgenomen om te beoordelen of het om een logopedisch probleem gaat. Mochten er twijfels zijn, dan wordt u in overleg doorverwezen naar uw huisarts voor eventueel verder (medisch) onderzoek.

Afmelden

Mocht je niet op de afspraak kunnen komen, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten; minimaal twee werkdagen van tevoren. Indien je de gemaakte afspraak wil verzetten of afzeggen, dan kan dat zonder kosten en uitsluitend telefonisch tot twee werkdagen tevoren op telefoonnummer 0639656426. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 12:30 en/of op dinsdag tot en met donderdag van 17:00 tot 17:30.  Een afspraak die niet tijdig wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht en kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De rekening is 35,-. 

Tarieven

De logopedische tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Welk tarief jouw zorgverzekeraar hanteert kun je vinden op de website van de desbetreffende zorgverzekeraar.

Tijd

Een logopedische behandeling of intakegesprek duurt maximaal 30 minuten. We spreken samen de behandeltijd af. De afspraken vinden meestal om de week plaats voor een kortere of langere periode. Dit is afhankelijk van het beoogde behandeltraject.