Vergoeding door de zorgverzekeraar

In mijn praktijk wordt logopedische zorg voor kinderen en jongeren onder 18 jaar vanuit het basispakket volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er zit geen maximum aan het aantal te vergoede behandelingen. Voor volwassenen geldt het eigen risico voor zorg uit het basispakket. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie over je eigen risico. 
Ben je verzekerd bij de CZ-groep (CZ, OHRA en Nationale Nederlanden), dan heb ik een verwijsbrief van een arts nodig, waarin vermeld staat dat logopedische zorg voor jezelf of familielid noodzakelijk is.
Ik verzoek je deze verwijsbrief twee werkdagen voor de gemaakte afspraak via de e-mail naar mij te sturen of mee te brengen op de eerste behandelafspraak. Zonder deze verwijsbrief kan ik geen behandeling geven.

Directe toegankelijkheid logopedie

Logopedisch onderzoek of behandeling vindt meestal plaats op verwijzing van een arts. Het is van sommige zorgverzekeraarsmaatschappijen ook mogelijk om zonder verwijsbrief de logopedische behandeling te starten. Geef dit bij de aanmelding aan. Er wordt eerst een screening afgenomen om te beoordelen of het om een logopedisch probleem gaat. Mochten er twijfels zijn, dan wordt u in overleg doorverwezen naar uw huisarts voor eventueel verder (medisch) onderzoek.

Afmelden

Mocht je niet op de afspraak kunnen komen, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten; minimaal twee werkdagen van tevoren. Een afspraak die niet tijdig wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht en kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De rekening is 35,-. 

Tarieven

De logopedische tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Welk tarief jouw zorgverzekeraar hanteert kun je vinden op de website van de desbetreffende zorgverzekeraar.

Tijd

Een logopedische behandeling of intakegesprek duurt maximaal 30 minuten. We spreken samen de behandeltijd af. De afspraken vinden meestal om de week plaats voor een kortere of langere periode. Dit is afhankelijk van het beoogde behandeltraject.