Communicatie

“Logopedie is een methode die tot doel heeft communicatiegerichte stoornissen te verhelpen of te helpen voorkomen.”

Communicatie is de interactie tussen mensen. Er wordt informatie gedeeld door onder andere gebruik te maken van geluid, spraak en taal. Een goede communicatie is van veel factoren afhankelijk. Denk aan zelfvertrouwen, cultuur, opvoeding, stemgebruik, taalgebruik en mimiek. Wanneer mensen elkaars communicatie begrijpen, is er sprake van geslaagde communicatie en is er een verbinding. Meestal dragen woorden bij aan het elkaar kunnen begrijpen en aan een geslaagde en mogelijk succesvolle communicatie. 
Helaas is een geslaagde communicatie niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen voelen zich bijvoorbeeld ongehoord of onbegrepen, omdat ze ooit zijn vastgelopen tijdens een communicatieproces. Uitsluitend logopedische oefeningen doen, zou dan onvoldoende resultaat bieden; er is waarschijnlijk een diepere oorzaak van de problemen. Het is beter en wenselijk de problemen die zich voorheen tijdens een communicatieproces voordeden en waardoor communicatiestoornissen zijn ontstaan te ontleden om te achterhalen wat de echte problemen zijn. Die zijn vaak emotioneel van aard; de echte oorzaak kan in de vroege kindertijd zijn ontstaan en pas veel later tevoorschijn komen. In mijn praktijk onderzoeken we samen welk communicatieprobleem er precies speelt, wat de echte oorzaak daarvan is en hoe we startend bij de oorsprong van het probleem jouw klachten kunnen verhelpen. 
Ik neem in mijn praktijk kinderen aan vanaf 4 jaar, jongvolwassenen en volwassenen. 

Articulatie

Afwijkend mondgedrag en OMFT

Auditieve vaardigheden en fonemisch bewustzijn

Het fonemisch bewustzijn gaat over de bewustwording van klanken en klankgroepen in woorden en zinnen. Het fonemisch bewustzijn is een onderdeel van de beginnende geletterdheid en is daarom van groot belang voor kinderen in de kleuterleeftijd.

De behandeling richt zich op de volgende aspecten: 
-Klankherkenning en klankonderscheid maken;
-Klankgroepen herkennen in woorden;
-Het aantal woorden herkennen in zinnen;
-Het kunnen herhalen van woorden en zinnen;

-Het kunnen rijmen.